Thông báo về vấn đề Mật Khẩu một số Chương

1. Copy hết toàn bộ nội dung cần dịch vào Word.

2. Ở dòng number of rows là 96, ghi nhớ số đó rồi nhấn Cancel.

3. Giờ tạo một bảng khác, nhớ là number of columns là 2

và ở ô number of rows thì nhập số vừa rồi là 96 vào.

4. sau đó tô hết toàn bộ ô bên trái rồi copy nội dung cần dịch vào đó là xong

 5. Kết Quả: