Master Hunter K

I/ Giới thiệu

Tên gốc : 마스터헌터K

Tên Việt ( tạm dịch ) : Thợ săn bậc thầy K

Thể loại : Action Adventure Drama Fantasy Mature Supernatural

Tác giả : From Hell (프롬헬)

II/ Nội dung

“Bằng chính sức mạnh của ngươi, hãy chứng minh rằng giống loài của ngươi xứng đáng đi”

Không một lời cảnh báo, từng người đàn ông, phụ nữ, và cả trẻ nhỏ đều bị dịch chuyển tới chiến đấu trong chuỗi những trận chiến dài vô tận. Nếu không thể hoàn thành mọi mục tiêu thì nhân loại sẽ bị thanh trừng, hay đó là những gì mà Người thừa hành nói.

Nhưng nếu đúng là vậy, thì tại sao K lại được gửi trở về quá khứ?

 

III/ Nhân sự

Trans : Người Qua Đường; CreepyShake

Inactive: Liarity + GodV + Fisher

Edit : Sang Võ

 

IV/ Danh sách các chương

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa sách phép

Ảnh minh họa các thương nhân tại Chợ Đen

Mở đầu

Chương 0 : Hình nhân sống

Chương 1 : Hoang địa Lục thể (1)

Chương 2 : Hoang địa Lục thể (2)

Chương 3 : Hoang địa Lục thể (3)

Chương 4 : Hoang địa Lục thể (4)

Chương 5 : Hoang địa Lục thể (5)

Chương 6 : Hoang địa Lục thể (6)

Chương 7 : Lần đầu mua sắm ở Chợ Đen

Chương 8 : Khu rừng Ahenna (1)

Chương 9 : Khu rừng Ahenna (2)

Chương 10 : Khu rừng Ahenna (3)

Chương 11 : Khu rừng Ahenna (4)

Chương 12 : Khu rừng Ahenna (5)

Chương 13 : Khu rừng Ahenna (6)

Chương 14 : Lần thứ hai mua sắm ở Chợ Đen

Chương 15 : Nghĩa trang Greysoul (1)

Chương 16 : Nghĩa trang Greysoul (2)

Chương 17 : Nghĩa trang Greysoul (3)

Chương 18 : Nghĩa trang Freysoul (4)

Chương 19 : Nghĩa trang Greysoul (5)

Chương 20 : Nghĩa trang Greysoul (6)

Chương 21 : Nghĩa trang Greysoul (7)

Chương 22 : Lần thứ ba mua sắm ở Chợ Đen

Chương 23 : Hẻm núi Khổng Lồ (1)

Chương 24 : Hẻm núi Khổng Lồ (2)

Chương 25 : Hẻm núi Khổng Lồ (3)

Chương 26 : Hẻm núi Khổng Lồ (4)

Chương 27 : Hẻm núi Khổng Lồ (5)

Chương 28 : Hẻm núi Khổng Lồ (6)

Chương 29 : Hẻm núi Khổng Lồ (7)

Chương 30 : Hẻm núi Khổng Lồ (8)

Chú thích

Chương 31 : Hẻm núi Khổng Lồ (9)

Chương 32 : Lần thứ tư mua sắm ở Chợ Đen

Chương 33 : Lần thứ tư mua sắm ở Chợ Đen (2)

Chương 34 : Sa mạc Kutan (1)

Chương 35 : Sa Mạc Kutan (2)

Chương 36 : Sa mạc Kutan (3)

Chương 37 : Sa mạc Kutan (4)

Chương 38 : Sa mạc Kutan (5)

Chương 39 : Sa mạc Kutan (6)

Chương 40 : Sa mạc Kutan (7)

Chương 41 : Sa mạc Kutan (8)

Chương 42 : Sa mạc Kutan (9)

Chương 43 : Lần thứ năm mua sắm ở Chợ Đen.

Chương 44 : Lần thứ năm mua sắm ở Chợ Đen. (2)

Chương 45 : Lâu đài bỏ hoang của Bá Tước Dimitri

Chương 46 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (2)

Chương 47 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (3)

Chương 48 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (4)

Chương 49 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (5)

Chương 50 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (6)

Chương 51 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (7)

Chương 52 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (8)

Chương 53 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (9)

Chương 54 : Lần mua sắm thứ 6 tại Chợ Đen

Chương 55 : Lần mua sắm thứ 6 ở Chợ Đen (2)

Chương 56 : Cao Nguyên Tahrakhan (1)

Chương 57 : Cao Nguyên Tahrakhan (2)

Chương 58 : Cao Nguyên Tahrakhan (3)

Chương 59 : Cao Nguyên Tahrakhan (4)

Chương 60 : Cao Nguyên Tahrakhan (5)

Chương 61: Cao Nguyên Tahrakhan (6)

Chương 62: Cao Nguyên Tahrakhan (7)

Chương 63: Cao Nguyên Tahrakhan (8)

Chương 64: Cao Nguyên Tahrakhan (9)

Chương 65: Cao Nguyên Tahrakhan (10)

Chương 66: Lần Mua Sắm Thứ Bảy Ở Chợ Đen (1)

Chương 67: Lần Mua Sắm Thứ Bảy Ở Chợ Đen (2)

Chương 68: Thành Phố Của Elf Hắc Ám (1)

Chương 69: Thành Phố Của Elf Hắc Ám (2)

Chương 70: Thành Phố Của Elf Hắc Ám (3).

Chương 71: Thành Phố Của Elf Hắc Ám (4).

Chương 72: Thành Phố Của Elf Hắc Ám (5).

Chương 73: Thành Phố Của Elf Hắc Ám (6).

Chương 74: Thành Phố Của Elf Hắc Ám (7)

Chương 75: Thành Phố Của Elf Hắc Ám (8).

Chương 76: Thành Phố Của Elf Hắc Ám (9).

Chương 77: Lần Mua Sắm Thứ 8 Ở Chợ Đen

Chương 78: Lần Mua Sắm Thứ 8 Ở Chợ Đen (2)

Chương 79: Lần Mua Sắm Thứ 8 Ở Chợ Đen (3)

Chương 80: Tháp Ngà Của Pháp Sư (1)

Chương 81: Tháp Ngà Của Pháp Sư (2)

Chương 82: Tháp Ngà Của Pháp Sư (3)

Chương 83: Tháp Ngà Của Pháp Sư (4)

Chương 84: Tháp Ngà Của Pháp Sư (5)

Chương 85: Tháp Ngà Của Pháp Sư (6)

Chương 86: Tháp Ngà Của Pháp Sư (7)

Chương 87: Tháp Ngà Của Pháp Sư (8)

Chương 88: Tháp Ngà Của Pháp Sư (9)

Chương 89: Tháp Ngà Của Pháp Sư (10)

Chương 90: Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen (1)

Chương 91: Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen (2)

Chương 92: Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen (3)

Chương 93: Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen (4)

Chương 94: Lần Mua Sắm Thứ 9 Tại Chợ Đen (5)

Chương 95: Hang Xích Long (1)

Chương 96: Hang Xích Long (2)

Chương 97: Hang Xích Long (3)

Chương 98: Hang Xích Long (4)

Chương 99: Hang Xích Long (5)

Chương 100: Hang Xích Long (6)

Chương 101: Hang Xích Long (7)

Chương 102: Hang Xích Long (8)

Chương 103: Hang Xích Long (9)

Chương 104: Hang Xích Long (10)

Chương 105: Hang Xích Long (11)

Chương 106: Hang Xích Long (12)

Chương 107: Hang Xích Long (13)

Chương 108: Hang Xích Long (14)

Chương 109: Hang Xích Long (15)

Chương 110: Hang Xích Long (16)

Chương 111: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (1)

Chương 112: Lần Mua Săm Thứ 10 Tại Chợ Đen (2)

Chương 113: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (3)

Chương 114: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (4)

Chương 115: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (5)

Chương 116: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (6)

Chương 117: Cơn ác mộng của Sungjin

Chương 118: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (7)

Chương 119: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (8)

Chương 120: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (9)

Chương 121: Lần Mua Sắm Thứ 10 Tại Chợ Đen (10)

Chương 122: Băng Nguyên Kariharan (1)

Chương 123: Băng Nguyên Kariharan (2)

Chương 124: Băng Nguyên Kariharan (3)

Chương 125: Băng Nguyên Kariharan (4)

Chương 126: Băng Nguyên Kariharan (5)

Chương 127: Băng Nguyên Kariharan (6)

Chapter 128: Băng Nguyên Kariharan (7)

Chapter 129: Băng Nguyên Kariharan (8)

Chương 130: Băng Nguyên Kariharan (9)

Chapter 131: Băng Nguyên Kariharan (10)

Chương 132: Băng Nguyên Kariharan (11)

Chương 133: Băng Nguyên Kariharan (12)

Chương 134: Lần mua sắm thứ mười một tại chợ đen

Chương 135: Lần mua sắm thứ mười một ở chợ đen (2)

Chương 136: Lần mua sắm thứ mười một ở chợ đen (3)

Chương 137: Lần mua sắm thứ mười một tại chợ đen (4)

Chương 138: Lần mua sắm thứ mười một tại chợ đen (5)

Chương 139: Lần mua sắm thứ mười một tại chợ đen (6)

Chương 140: Pháo đài Greenskin

Chương 141: Pháo Đài Greenskin (2)

Chương 142: Pháo đài Greenskin (3)

Chương 143: Lần mua sắm ở chợ đen thứ mười hai

Chương 144: Làn mua sắm ở chợ đen thứ mười hai (2)

Chương 145: Đầm lầy của Kh’rot

Chương 146: Đầm lầy của Kh’rot(2)

Chương 147: Đầm lầy của Kh’rot(3)

Chương 148: Đàm lầy của Kh’rot(4)

Chương 149: Mua sắm ở Chợ Đen lần thứ 13

Chương 150: Đại Bình Nguyên Barrastan.

Chương 151: Đại Bình Nguyên Barrastan(2)

Chương 152: Đại Bình Nguyên Barrastan(3)

Chương 153: Đại Bình Nguyên Barrastan(4)

Chương 154: Đại Bình Nguyên Barrastan(5)

Chương 155: Đại Bình Nguyên Barrastan(6)

Chương 156: Đại Bình Nguyên Barrastan(7)

Chương 157: Đại Bình Nguyên Barrastan(8)

Chương 158: Đại Bình Nguyên Barrastan(9)

Chương 159: Đại Bình Nguyên Barrastan(10)

Chương 160: Đại Bình Nguyên Barrastan(11)

Chương 161: Đại Bình Nguyên Barrastan(12)

Chương 162: Đại Bình Nguyên Barrastan(13)

Chương 163: Đại Bình Nguyên Barrastan(14)

 

 

 

 

 

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
7
1
2
1
1
4
2


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel