Tập 2 – Minh họa

Gakusen_v02_cover

Gakusen_v02_00001

Gakusen_v02_00002

Gakusen_v02_00003Gakusen_v02_00004Gakusen_v02_00005Gakusen_v02_Index


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel