Tập 6 – Minh họa

91paXvcKUPL

Pleiades_CD_Drama

Blue_Rose_vs_EntomaBlue_Rose

Six_Arms

Six_Arms_Abilities

Overlord_Volume_6_Chapter_6 Overlord_Volume_6_Chapter_7 Overlord_Volume_6_Chapter_8 Overlord_Volume_6_Chapter_9 Overlord_Volume_6_Chapter_10 Overlord_Volume_6_Chapter_11


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel