Tập 8 – Minh họa

81IiLibdKbL

Pleiades

Nfirea_and_Enri_Hiding

Overlord_Volume_8_Story_01

Goblin_Troop_Combat

Beta_Save_Nfirea

Overlord_Volume_8_Story_02

Homunculus_Maids

Male_Bath_Scene

Female_Bath_Scene


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel