Tập 9 – Minh họa

 

1442770925503

New_World

Ainz's_Death_Army

Dark_Young

Overlord_Volume_9_Chapter_1 Overlord_Volume_9_Chapter_2 Overlord_Volume_9_Chapter_3 Overlord_Volume_9_Chapter_4


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel